HUISARTSENPRAKTIJK ZWALM

Onze praktijk staat voor een goede mix van ervaring, evidence-based handelen en vernieuwing. U kan steeds bij ons terecht met uw kleine en grote medische kwalen. Waar mogelijk lossen we deze zelf op, waar nodig zorgen we voor een correcte doorverwijzing en begeleiding. U kan bij ook ons terecht voor ECG, sportgeneeskunde, pediatrie, cryotherapie van wratten, hechtingen en rookstopbegeleiding. U kan ons vinden op onze praktijk te Noordlaan 70 te Munkzwalm.

ONS TEAM

Dr. Tim Decraecke

Voor de raadplegingsuren klik op

Dr. Lieselot De Bleeckere

Voor de raadplegingsuren klik op

Dr. Charlotte Capiau

Voor de raadplegingsuren klik op

Dr. Tine Demetter

Voor de raadplegingsuren klik op

Astrid Verbrugge

Medisch Secretaresse

Carine Stockman

Medisch Secretaresse – Verpleegkundige

AFSPRAKEN

U kan dagelijks bij ons terecht op afspraak. Er zijn afspraken ’s morgens, in de namiddag en ’s avonds. Afspraken worden online of via ons secretariaat gemaakt op het nummer 055/69.70.70 (iedere voormiddag van 8u – 12u en op dinsdag-, woensdag- en vrijdagnamiddag van 13u – 17u30).

 

Indien er online geen afspraken beschikbaar zijn kan u ons bereiken op het nummer 055/69.70.70. We proberen er zoveel mogelijk naar te streven dat u de dag zelf nog terecht kan. Mogen wij u vragen om buiten de openingsuren van het secretariaat enkel te bellen indien het hoogstnoodzakelijk is of vooraf met de arts was afgesproken.

HUISBEZOEKEN

Huisbezoeken worden bij voorkeur telefonisch aangevraagd vóór 10u op het nr. 055/69.70.70. Om een efficiënte werking te garanderen vragen wij u enkel een huisbezoek aan te vragen wanneer het voor u  niet mogelijk is om naar de praktijk te komen.

 

 

Huisbezoeken zullen, indien mogelijk, door uw arts van voorkeur in de loop van de dag worden uitgevoerd. Nuchtere bloedafnames aan huis worden uitgevoerd op maandagochtend (Dr. Decraecke), woensdagochtend (Dr. Demetter), donderdagochtend (Dr. Capiau) of vrijdagochtend (Dr. De Bleeckere). Denk eraan om dit tijdig te plannen.

ONZE PRAKTIJK

Wij heten u van harte welkom op onze praktijk te Noordlaan 70, 9630 Zwalm.

NIEUWS

Welkom Dr. Tine Demetter

 

Vanaf 1 oktober 2023 verwelkomen wij Dr. Tine Demetter in onze praktijk. Zij is het komende 1,5 jaar bij ons als huisarts-in-opleiding (HAIO). Dr. Demetter is een afgestudeerde arts, die zich de komende 3 jaar verder specialiseert in de huisartsgeneeskunde. Zij zal zelfstandig consultaties doen en kan waar nodig op onze hulp of advies rekenen.

 

Bedankt Dr. Wouter Van Der Linden

 

We bedanken ook Dr. Wouter Van Der Linden voor zijn hulp tijdens het zwangerschapsverlof van Dr. Capiau. Dankzij hem kon de praktijk blijven draaien in haar afwezigheid. Hij legt zich vanaf 1 oktober 2023 opnieuw volledig toe op zijn eigen praktijk: huisartsenpraktijk Den Hert te Eke.

 

Nieuwe patiënten opnieuw welkom

 

Nu alle artsen opnieuw voltijds paraat zijn en we de hulp krijgen van een HAIO kunnen we opnieuw een beperkt aantal nieuwe patiënten aanvaarden. We aanvaarden enkel patiënten die nog geen huisarts in de buurt hebben (door verhuis naar deze streek of door pensionering van hun vroegere arts). Gelieve u dus niet aan te melden indien u reeds een huisarts in de buurt heeft!

Wij behouden het recht om in de toekomst opnieuw een volledige patiëntenstop in te roepen, indien we merken dat onze capaciteit om een kwalitatieve en laagdrempelige zorg te kunnen blijven verzekeren in het gedrang komt.

 

Indien u patiënt wil worden dient u wel per mail (info@huisartsenpraktijkzwalm.be) of telefonisch (055/69.70.70) een aanvraag te doen. U zal dan uitgenodigd worden om langs te komen om uw paspoort in te lezen, uw contactgegevens aan te vullen en om eventueel uw account op www.afspraken.be te koppelen aan onze praktijk. Zo nodig wordt nadien een consultatie geboekt bij een arts om uw dossier op te maken.

WACHTDIENST

Tijdens het weekend en ’s nachts kan u voor niet-levensbedreigende maar dringende medische problemen terecht bij de huisarts van wacht. In het weekend en op feestdagen is de wachtdienst voor deze regio gecentraliseerd in de huisartsenwachtpost Oudenaarde. Deze is gelegen op het terrein van het AZ Oudenaarde (Minderbroederstraat 3 9700 Oudenaarde) en heeft een gemeenschappelijke ingang met de spoeddienst. U kan daar terecht op consultatie na telefonische afspraak via onderstaande nummer. Indien u zich niet kan verplaatsen zal een arts ter plaatse gestuurd worden. Via het onderstaande nummer zal u doorgeschakeld worden naar de wachtdoende arts voor uw regio.

Let op: de wachtdienst is er voor medische problemen die niet kunnen wachten tot uw eigen huisarts opnieuw beschikbaar is. De wachtdienst is er dus niet voor het verlengen van chronische medicatie, opstellen van attesten, een check-up,…

In geval van een levensbedreigende situatie belt u steeds de noodcentrale 112!